سومین جشنواره عکس برج میلاد تهران
تماس با ما بازگشت
آدرس و تلفن دبيرخانه:
تهران، بزرگراه شهيد حكيم، بزرگراه شيخ فضل الله نوری، ورودی بزرگراه شهيد همت، كنارگذر اختصاصی برج ميلاد تهران
كد پستی: ١٤٤٩٦١٧٤٧١
دبیرخانه مجازی: ۰۹۰۳۴۵۶۲۲۳۸ (ساعت پاسخگویی از ۹ الی ۱۸)

چنانچه سئوال و یا درخواستی دارید لطفاً در بخش پایین آن را مطرح نمایید.